Vysočina sází lípy
registrace+420 777 601 082

Jak sázet lípu

Lípa

Vysazení lípy není nikterak složité – jedná se o strom, kterému se v našem podnebí daří velmi dobře. Přesto je dobré výsadbu dopředu promyslet.

Termín už máme společně naplánovaný – 19. až 28. října 2018 (období koncem října je ostatně pro sázení lip ideální). Na co dalšího si ale dát pozor? Celý postup výsadby doporučujeme konzultovat s nějakým odborníkem (dendrologem, zahradním architektem apod.). Několik užitečných tipů však pro vás máme i tady:

1. Zvolte vhodné umístění

Ideálním místem pro vysazení lípy je rozsáhlejší zatravněná plocha. Na sídlišti či v jiném prostoru, kterému dominuje beton a hustá zástavba, by na lípu působilo zbytečně moc nepříznivých vlivů. Při plánování výsadby si také ověřte, jestli se na daném místě neplánuje nějaká výstavba či rozšiřování komunikace v nadcházejících letech.

S výsadbou pak také samozřejmě musí souhlasit majitel pozemku, na němž má lípa růst.

2. Lípu pořiďte od odborníků

Kde lípu pořídit? Nejlépe v některé z okrasných školek, které se přímo specializují na výpěstky stromů. Od nich získáte kvalitní strom, který bude mít hned od začátku předpoklady k dobrému růstu.

3. Vyberte vhodný strom

V našich končinách se nejlépe daří lípě velkolisté či srdčité (malolisté). Můžete si tedy vybrat některý z těchto dvou druhů. Zkušenosti z předchozích výsadeb přitom favorizují spíše lípu velkolistou, která se dokáže přece jen lépe přizpůsobit podmínkám růstu v sídelních oblastech. Vysadit však lze i další druhy lip (např. lípu evropskou či lípu zelenou).

Co se týče výběru konkrétního kusu, pro slavnostní výsadby se nejlépe hodí lípa, jejíž kořeny jsou kryté (strom disponuje zemním balem, popř. jde o lípu kontejnerovanou). Oproti stromu „prostokořennému“ se totiž lépe ujme. Co do velikosti by se mělo jednat o strom s obvodem kmene minimálně cca 14–18 cm.

Se stromem určeným k vysazení by se mělo manipulovat pouze za bal, nikoliv za kmen.

4. Připravte výsadbovou jámu

K zasazení lípy je třeba vykopat dostatečně velkou výsadbovou jámu, která by měla mít ideálně kónický tvar. Hloubka jámy by měla být zhruba stejná, jako je výška kořenového balu vaší lípy. Šířka jámy pak má být min. 1,5× až 2× větší, než je šířka kořenového balu. Dno a stěny jámy je dobré zkypřit rýčem, aby se mohly kořeny rozšiřovat do okolní země.

K zasypání jámy s lípou můžeme původní vykopanou zeminu promíchat s kvalitním (prokořenitelným) zahradnickým substrátem (původní zemina by ale při zasypávání měla být zastoupena min. z 50 %). Lípu je třeba obsypat ze všech stran a poté zeminu důkladně zhutnit.

5. Ukotvěte lípu pomocí kůlů

Vzrostlou lípu je nutné ukotvit pomocí kůlů (ideálně tří). Ty se zasazují přímo do výsadbové jámy, a to ještě před jejím zasypáním. Po výsadbě je pak vhodné trojici kůlů spojit pojicími lištami a ke kmenu lípy kůly připevnit pomocí fixačních úvazků. Čerstvě zasazenou lípu tímto úkonem chráníme před větrem, ale i třeba před vandaly.

6. Zajistěte dostatečnou zálivku

Nově vysazená lípa potřebuje dostatek vláhy. Proto ji hned po zasypání zeminou zalijte a poté v jejím nejbližším okolí vytvořte tzv. závlahovou mísu – za pomoci hlíny vytvarujte kolem lípy „mísu“ tvaru kruhu, v níž se bude držet voda (mísa by měla být zhruba o třetinu větší než výsadbová jáma). Závlahovou mísu je také vhodné pokrýt mulčem (dřevěnými štěpkami či drcenou kůrou). Lípa je pak díky tomu chráněna před extrémními teplotami, mulč zde zadržuje potřebnou vlhkost a také snižuje nebezpečí pramenící z přítomnosti různých plevelů.

7. Lípu zabezpečte a předejte dál její poselství

Po výsadbě je dobré zajistit ochranu kmene lípy proti tzv. korní spále. K tomu můžete využít rákosové, slaměné či bambusové rohože.

Rozhodně pak také není od věci postavit okolo čerstvě vysazené lípy plůtek či ohrádku a také do její blízkosti umístit informaci o poselství, které strom nese. Může jít třeba o tabulku s informací o tom, že se jedná o lípu vysazenou na počest 100. výročí vzniku republiky. Strom si tak třeba získá více respektu a lidé se k němu budou chovat s náležitou úctou.

8. Poraďte se s odborníkem o povýsadbové péči

O lípu byste se měli samozřejmě náležitě starat i po jejím vysazení. Hlavně zpočátku není dobré zanedbat dostatečnou zálivku, hnojení, ochranu před škůdci, ošetřování mechanických poranění stromu ani péči o závlahovou mísu. Sledujte, jak se vašemu stromu daří, a o tom, čemu je třeba věnovat pozornost, se vždy raději poraďte s odborníkem.

Agentura Dobrý den, s.r.o.

+420 777 601 082

kompletní kontakty

Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov

+420 565 321 327, +420 777 601 304

Expozice Zlaté české ručičky

+420 565 323 163
Agentura Dobrý den, s. r. o.
Expozice Zlaté české ručičky

Nábřeží rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mape
Muzeum rekordů a kuriozit
Dolní brána, Palackého 47,393 01 Pelhřimovzobrazit na mape