Vysočina sází lípy
registrace+420 777 601 082

O lípě

O lípě

Lípa (lat. Tilia) patří k české krajině od nepaměti. Jde totiž o strom, kterému se v našich podmínkách nesmírně daří.

Po celém mírném podnebném pásu severní polokoule ostatně můžeme narazit až na 40 druhů lípy. U nás rostou zejména dva druhy – lípa velkolistá a lípa malolistá (neboli srdčitá). My Češi k nim máme obzvlášť vřelý vztah a lípu také považujeme za svůj národní strom.

Proč zrovna lípa?

V naší krajině tradičně dominovaly dva druhy stromů – vedle lípy byl (a dodnes je) velmi rozšířený i dub. Ale dub byl na frankfurtském sněmu zvolen symbolem velkoněmectví. V reakci na to si tak Češi roku 1848 zvolili za oficiální národní strom právě lípu. Stalo se tak v Praze na všeslovanském sjezdu, kterého se účastnili zástupci všech porobených slovanských národů. S návrhem oficiálního prohlášení lípy jakožto národního stromu zde údajně přišel František Ladislav Čelakovský.

Lípu měli navíc Češi rádi odjakživa. V parných dnech jim poskytovala kýžený stín, z jejího dřeva dokázali vytvářet nádherné oltáře i sochy svatých a čaj z jejích usušených květů jim zase pomáhal překonat období nachlazení. A majestátní koruny lip ještě zkrášlovaly už tak půvabnou českou krajinu.

Pohanské rituály i křesťanská tradice

Významné místo pak měla lípa i v naší lidové mytologii. Lidé tento strom považovali za symbol ochrany, pomoci a lásky. Naši předkové věřili, že je lípa zdrojem magické energie, která jim pomůže odehnat zlé duchy, zahnat smutek či nastolit spravedlnost.

V pohanském bájesloví byla také lípa zasvěcena bohyni lásky. Po rozšíření křesťanství si ji pak lidé spojovali s panenkou Marií – obrázky s její podobiznou se ostatně často zavěšovaly přímo na větve lip.

Lípa zkrátka provázela český lid celým koloběhem života. Z jejího dřeva se dělaly kolébky i rakve, aleje lip lemovaly cesty k domovům a dlouhověkost těchto stromů (lípa se dožívá až 1000 let) dávala národu naději na lepší zítřky.

Ideální doba na výsadbu

Navažme na naše předky a vysaďme v roce 100. výročí naší státnosti nové národní stromy! Kromě toho, že půjde o důstojné připomenutí vzniku naší republiky, je také konec října pro výsadbu lip tím nejvhodnějším obdobím.

Pokud se rozhodnete k tomuto projektu Kraje Vysočina připojit, podívejte se na naše tipy, na co se při sázení lip zaměřit.

Agentura Dobrý den, s.r.o.

+420 777 601 082

kompletní kontakty

Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov

+420 565 321 327, +420 777 601 304

Expozice Zlaté české ručičky

+420 565 323 163
Agentura Dobrý den, s. r. o.
Expozice Zlaté české ručičky

Nábřeží rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimovzobrazit na mape
Muzeum rekordů a kuriozit
Dolní brána, Palackého 47,393 01 Pelhřimovzobrazit na mape